SEO-lexicon

SEO-lexicon

In dit SEO-lexicon vind je de meest voorkomende SEO-begrippen op alfabetische volgorde. Scroll naar beneden in dit SEO-woordenboek en lees wat veelvoorkomende SEO-begrippen betekenen.

A

A/B-testen: Het proces van het vergelijken van twee versies van een webpagina of element om te bepalen welke versie beter presteert.

Above the fold: Het deel van een webpagina dat direct zichtbaar is zonder te hoeven scrollen.

Advertentie-extensies: Extra informatie die aan advertenties kan worden toegevoegd, zoals sitelinks, oproepextensies en locatie-extensies, om meer zichtbaarheid en relevantie te bieden aan zoekadvertenties.

Advertentienetwerk: Een netwerk van websites waarop advertenties kunnen worden weergegeven via een advertentieplatform zoals Google Ads.

AdWords: Een online advertentieplatform van Google, nu bekend als Google Ads, waarmee adverteerders advertenties kunnen weergeven op de zoekresultatenpagina van Google.

Algoritme: Een set regels of instructies gevolgd door zoekmachines om zoekresultaten te rangschikken op basis van relevantie en kwaliteit.

Algorithm update: Een wijziging in het algoritme van een zoekmachine, dat van invloed kan zijn op de rangschikking van websites in de zoekresultaten.

Alt-tag: Een ander woord voor ALT-attribuut, dat wordt gebruikt om een beschrijvende tekst aan een afbeelding toe te voegen.

ALT-attribuut: Een attribuut dat wordt gebruikt om alternatieve tekst te verschaffen voor een afbeelding op een webpagina. Het helpt zoekmachines de inhoud van de afbeelding te begrijpen.

Analytics: Tools zoals Google Analytics die website-eigenaren helpen bij het verzamelen en analyseren van gegevens over het verkeer en het gedrag van gebruikers op hun website.

Anchor-tekst: De zichtbare, klikbare tekst in een hyperlink. Het is belangrijk om relevante anchor-tekst te gebruiken die de bestemmingspagina beschrijft.

Authority: Een maatstaf voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van een website of pagina in de ogen van zoekmachines.

Algorithm update: Een wijziging in het algoritme van een zoekmachine, dat van invloed kan zijn op de rangschikking van websites in de zoekresultaten.

B

Backlink: Een hyperlink van een externe website naar jouw website. Backlinks dragen bij aan de autoriteit en het verkeer van jouw website.

Bounce rate: Het percentage bezoekers dat jouw website verlaat zonder enige interactie te hebben gehad. Een hoge bounce rate kan duiden op problemen met de website of de relevantie van de inhoud.

Black hat SEO: Technieken die in strijd zijn met de richtlijnen van zoekmachines en bedoeld zijn om de zoekresultaten te manipuleren. Dit kan leiden tot een lagere ranking of zelfs verwijdering uit de zoekresultaten.

Broken link: Een hyperlink die niet werkt omdat de gekoppelde pagina niet meer beschikbaar is. Het hebben van gebroken links kan een negatieve invloed hebben op de gebruikerservaring en de SEO-prestaties van een website.

Blog: Een online platform waar regelmatig nieuwe artikelen of berichten worden gepubliceerd. Blogs zijn een populaire manier om waardevolle inhoud te delen, verkeer aan te trekken en de zichtbaarheid van een website te vergroten.

Blogroll: Een lijst met links naar andere blogs die wordt weergegeven op een blogpagina. Het kan helpen bij het opbouwen van relaties met andere bloggers en het stimuleren van verkeer tussen verschillende blogs.

Bot: Een programma dat automatisch en systematisch webpagina’s doorzoekt voor indexering door zoekmachines. Zoekmachines gebruiken bots om websites te crawlen en te indexeren.

Breadcrumbs: Een navigatiestructuur op een website die de gebruiker laat zien waar ze zich bevinden in de hiërarchie van de site. Het helpt bij het begrijpen van de sitestructuur en het navigeren tussen pagina’s.

Bulk SEO: Het optimaliseren van meerdere pagina’s van een website tegelijk, meestal met behulp van geautomatiseerde tools of scripts. Dit kan handig zijn voor grote websites met veel pagina’s.

CTR (Click-Through Rate): Het percentage mensen dat een link of advertentie aanklikt in verhouding tot het totale aantal vertoningen. Een hogere CTR duidt over het algemeen op een hogere relevantie en aantrekkelijkheid van de link of advertentie.

C

Click-Through Rate (CTR): Het percentage gebruikers dat op een specifieke link klikt, meestal in verhouding tot het aantal vertoningen van die link.

Content: Alle informatie die op een webpagina wordt weergegeven, inclusief tekst, afbeeldingen, video’s, enz.

Conversion: Het gewenste resultaat dat een website-eigenaar wil bereiken, bijvoorbeeld een aankoop, abonnement of het invullen van een formulier.

Conversion Rate: Het percentage bezoekers dat een gewenste actie onderneemt, zoals het doen van een aankoop, in verhouding tot het totale aantal bezoekers.

Crawling: Het proces waarbij zoekmachines webpagina’s doorzoeken en de inhoud ervan indexeren.

CTR Optimization: Het optimaliseren van de click-through rate door het verbeteren van de titels, metabeschrijvingen en andere elementen die van invloed zijn op de weergave van zoekresultaten.

CSS (Cascading Style Sheets): Een opmaaktaal die wordt gebruikt om het uiterlijk en de presentatie van een webpagina te definiëren.

CTA (Call-to-Action): Een tekst of knop die bedoeld is om bezoekers aan te moedigen een specifieke actie te ondernemen, zoals het klikken op een link, het invullen van een formulier, enz.

Curated Content: Inhoud die is verzameld, samengesteld en gedeeld vanuit verschillende bronnen om waarde te bieden aan de doelgroep.

D

Deep Linking: Het plaatsen van links naar interne pagina’s van een website in plaats van alleen naar de startpagina. Dit helpt zoekmachines bij het ontdekken en indexeren van dieper gelegen pagina’s.

Disavow: Een proces waarbij website-eigenaren aan zoekmachines aangeven dat ze bepaalde backlinks niet willen associëren met hun website. Dit wordt meestal gedaan om eventuele negatieve effecten van onnatuurlijke of spammy links te voorkomen.

Domain Authority (DA): Een metriek ontwikkeld door Moz die de kracht en autoriteit van een domeinnaam beoordeelt op een schaal van 1-100. Het wordt vaak gebruikt om de mogelijkheid van een website om hoog te ranken in zoekmachines te beoordelen.

Duplicate Content: Inhoud die op meerdere pagina’s van dezelfde website of verschillende websites wordt weergegeven. Zoekmachines kunnen moeite hebben om te bepalen welke versie de originele is, wat kan leiden tot een verminderde zichtbaarheid in de zoekresultaten.

Dwell Time: De tijd die een gebruiker doorbrengt op een pagina nadat hij vanuit de zoekresultaten is geklikt voordat hij terugkeert naar de zoekresultaten. Het wordt beschouwd als een mogelijke rankingfactor, waarbij langere dwell times kunnen wijzen op waardevolle en relevante inhoud.

E

E-commerce: Elektronische handel, verwijzend naar online winkels en de verkoop van producten of diensten via internet.

Editoriaal: Inhoud die is geschreven met het doel om te informeren of te vermaken, zoals blogposts, nieuwsartikelen en andere vormen van geschreven inhoud.

Effectieve domeinautoriteit: Een metriek die de waarde van een domein aangeeft op basis van verschillende factoren, zoals de kwaliteit en relevantie van de inkomende links naar dat domein.

EMD (Exact Match Domain): Een domeinnaam die exact overeenkomt met een zoekterm waarop men wil rangschikken in zoekmachines.

Engelstalige inhoud: Inhoud geschreven in de Engelse taal, die vaak wordt gebruikt om een breder internationaal publiek te bereiken.

Engagement: De mate waarin gebruikers interageren met een website of inhoud, zoals het delen van een artikel, het plaatsen van opmerkingen of het klikken op links.

Evergreen-inhoud: Inhoud die altijd relevant blijft en niet snel veroudert, waardoor het langdurig verkeer en rangschikking in zoekmachines kan genereren.

Externe links: Hyperlinks die vanaf andere websites naar jouw website verwijzen. Deze kunnen bijdragen aan de autoriteit en het verkeer van jouw site.

F

Featured Snippet – Een samenvatting van informatie die bovenaan de zoekresultaten wordt weergegeven als een prominente box, vaak als antwoord op een specifieke vraag.

Focus keyword – Het belangrijkste zoekwoord dat wordt gekozen voor een webpagina om de inhoud en relevantie ervan aan zoekmachines te tonen.

Follow link – Een hyperlink die zoekmachines toestaat de doelpagina te volgen en de linkwaarde over te dragen aan die pagina.

Footer – Het onderste gedeelte van een webpagina dat vaak informatie, links en contactgegevens bevat.

Frequency – De regelmaat waarmee een bepaald zoekwoord of een bepaalde zoekterm voorkomt in de inhoud van een webpagina.

Funnel – Een marketingterm die het proces beschrijft waarbij potentiële klanten worden omgezet in betalende klanten, vaak in verschillende fasen.

G

Google: De populairste zoekmachine ter wereld.

Geoptimaliseerde content: Inhoud die is geoptimaliseerd voor zoekmachines om beter te ranken.

Gebruikerservaring (UX): De ervaring die een gebruiker heeft bij het bezoeken van een website, inclusief laadtijd, navigatie en bruikbaarheid.

Gewogen zoekwoorddichtheid: De verhouding tussen het aantal keren dat een zoekwoord voorkomt in verhouding tot de totale woorden op een pagina.

Google Analytics: Een webanalyse-service die statistieken en inzichten biedt over het verkeer en gedrag van bezoekers op een website.

Google Mijn Bedrijf: Een gratis platform van Google waarmee bedrijven hun online aanwezigheid kunnen beheren, inclusief het beheren van bedrijfsinformatie en het ontvangen van reviews.

Google Search Console: Een gratis tool van Google waarmee website-eigenaren inzicht krijgen in de prestaties van hun website in de zoekresultaten en problemen kunnen identificeren en oplossen.

Google Trends: Een tool van Google waarmee gebruikers de populariteit en het zoekvolume van specifieke zoekwoorden in de loop van de tijd kunnen bekijken.

Gray Hat SEO: Een SEO-praktijk die zich in een grijze zone bevindt tussen White Hat SEO (geaccepteerde optimalisatietechnieken) en Black Hat SEO (onethische optimalisatietechnieken).

Gratis verkeer: Organisch zoekverkeer dat afkomstig is van zoekmachines zonder dat er betaald wordt voor advertenties.

H

Header-tags: HTML-tags (H1, H2, H3, enz.) die worden gebruikt om de hiërarchie en structuur van de inhoud op een webpagina aan te geven.

Heading: Een kop die wordt gebruikt om de inhoud van een sectie of een webpagina te markeren. Headings worden meestal gemarkeerd met header-tags.

Heatmap: Een visuele weergave van de activiteit en het gedrag van gebruikers op een webpagina. Heatmaps worden gebruikt om te analyseren waar gebruikers het meest klikken of interageren.

Hreflang: Een attribuut in HTML en HTTP-header dat wordt gebruikt om aan te geven welke taal en landtargeting van toepassing is op een bepaalde webpagina.

HTML: Afkorting voor Hypertext Markup Language, de standaardtaal voor het maken van webpagina’s en het structureren van hun inhoud.

HTTP: Afkorting voor Hypertext Transfer Protocol, een protocol dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen een webbrowser en een webserver.

HTTPS: Afkorting voor Hypertext Transfer Protocol Secure, een beveiligde versie van HTTP waarbij de gegevens tussen de webbrowser en de webserver worden versleuteld.

Hummingbird: De codenaam van een belangrijke zoekalgoritme-update van Google, gelanceerd in 2013. Het was gericht op het verbeteren van de semantische zoekmogelijkheden en het begrijpen van de intentie achter zoekopdrachten.

H1-tag: De header-tag H1 die wordt gebruikt om de belangrijkste titel van een webpagina aan te geven. Het wordt meestal slechts één keer gebruikt per pagina.

Hyperlink: Een link van de ene webpagina naar een andere, meestal aangegeven door tekst of een afbeelding die kan worden aangeklikt.

I

Index: Het proces waarbij zoekmachines webpagina’s ontdekken, scannen en opslaan in hun database, zodat ze later kunnen worden weergegeven in zoekresultaten.

Indexed Pages: Het aantal webpagina’s dat is opgenomen in de index van een zoekmachine.

Inbound Link: Ook wel bekend als een “backlink”, dit is een link van een andere website naar jouw website. Inbound links zijn belangrijk voor zoekmachineoptimalisatie, omdat ze de autoriteit en relevantie van een website kunnen versterken.

Internal Link: Een link die van de ene pagina naar een andere pagina op dezelfde website leidt. Interne links helpen zoekmachines bij het begrijpen van de structuur en hiërarchie van een website, en ze vergemakkelijken ook de navigatie voor gebruikers.

IP-adres: Een uniek numeriek label toegewezen aan elk apparaat dat is verbonden met een computernetwerk. Zoekmachines gebruiken IP-adressen onder andere om de locatie van een website te bepalen.

J

JavaScript: Een programmeertaal die vaak wordt gebruikt om interactieve elementen op webpagina’s te creëren. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat zoekmachines JavaScript-inhoud goed kunnen indexeren.

Jumplinks: Korte interne links binnen een langere inhoud, die gebruikers helpen om snel naar relevante secties op een pagina te navigeren. Jumplinks verbeteren de gebruikerservaring en kunnen ook de SEO-prestaties van een pagina verbeteren.

K

Keyword (Trefwoord): Een woord of een reeks woorden die gebruikers in zoekmachines invoeren om relevante informatie te vinden. Het gebruik van relevante trefwoorden op een website kan helpen om beter gevonden te worden in zoekresultaten.

Keyword Density (Trefwoorddichtheid): De verhouding tussen het aantal keren dat een trefwoord voorkomt en de totale woorden op een webpagina. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het gebruik van trefwoorden en het behouden van leesbaarheid en kwaliteit van de inhoud.

Keyword Research (Trefwoordenonderzoek): Het proces van het identificeren van relevante trefwoorden en zinnen die gebruikt kunnen worden om de inhoud van een website te optimaliseren en beter vindbaar te maken in zoekmachines.

Keyword Stuffing (Trefwoordopvulling): Het overmatig gebruik van trefwoorden in een webpagina met als doel zoekmachines te manipuleren. Dit wordt beschouwd als een black-hat SEO-praktijk en kan resulteren in een lagere ranking of zelfs verwijdering uit zoekresultaten.

KPI (Key Performance Indicator): Een meetbare waarde die wordt gebruikt om de prestaties van een website of marketingcampagne te evalueren. KPI’s kunnen verschillende aspecten van SEO meten, zoals organisch verkeer, conversieratio en bouncepercentage.

Kwaliteitscontent: Inhoud van hoge kwaliteit die nuttig, relevant en waardevol is voor de gebruikers. Kwaliteitscontent is een belangrijke factor voor zoekmachines bij het bepalen van de ranking van een website.

L

Link Building: Het proces van het verkrijgen van kwalitatieve en relevante links van andere websites naar jouw website. Link building is een belangrijke SEO-strategie om de autoriteit en ranking van een website te verbeteren.

Long-tail Keywords: Langere, meer specifieke zoekwoordzinnen die gebruikers invoeren in zoekmachines. Long-tail keywords hebben over het algemeen minder concurrentie en kunnen gerichter verkeer naar een website trekken.

Landing Page: Een specifieke webpagina die is geoptimaliseerd voor het ontvangen van bezoekers via zoekmachines of andere marketingkanalen. Een goede landing page is relevant, overtuigend en moedigt bezoekers aan tot een gewenste actie, zoals het invullen van een formulier of het doen van een aankoop.

Local SEO: Een SEO-strategie gericht op het optimaliseren van een website om beter gevonden te worden in lokale zoekopdrachten. Dit omvat het optimaliseren van Google Mijn Bedrijf-vermeldingen, het krijgen van lokale citaties en het verkrijgen van positieve reviews van lokale klanten.

Latent Semantic Indexing (LSI): Een methode die zoekmachines gebruiken om de semantische relatie tussen woorden en zinnen te begrijpen. LSI helpt zoekmachines om de context en relevantie van een pagina beter te begrijpen en kan bijdragen aan een betere ranking.

Loading Time: De tijd die nodig is voor een webpagina om volledig te laden in de browser van een gebruiker. Snelle laadtijden zijn belangrijk voor zowel gebruikerservaring als SEO, omdat langzame laadtijden de bounce rate kunnen verhogen en de ranking van een website kunnen beïnvloeden.

M

Meta Description: Een korte beschrijving van de inhoud van een webpagina die wordt weergegeven in de zoekresultaten van zoekmachines. Een goed geoptimaliseerde meta description kan de click-through rate van een website verbeteren.

Meta Tags: HTML-tags die informatie verschaffen aan zoekmachines over de inhoud van een webpagina. Voorbeelden van meta tags zijn de title tag, description tag en keywords tag.

Mobile Optimization: Het optimaliseren van een website om goed te presteren en er goed uit te zien op mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets. Met de groei van mobiel verkeer is mobiele optimalisatie essentieel voor een goede gebruikerservaring en SEO.

Monitor: Het actief volgen en controleren van de prestaties van een website, inclusief rankings, verkeer en andere SEO-metrieken. Het monitoren van SEO helpt bij het identificeren van problemen en het nemen van relevante maatregelen.

Meta Robots Tag: Een tag die wordt gebruikt om zoekmachines te vertellen hoe ze een webpagina moeten indexeren en volgen. De meest voorkomende waarden zijn “index” (om te indexeren) en “nofollow” (om links niet te volgen).

Mobile-First Indexing: Een indexeringssysteem van zoekmachines waarbij de mobiele versie van een website als basis wordt genomen voor het bepalen van de ranking in de zoekresultaten. Het hebben van een responsieve, mobielvriendelijke website is van cruciaal belang voor mobiel-eerste indexering.

N

Niche: Een specifiek segment of onderwerp binnen een markt. Het kiezen van een niche kan helpen bij het richten van SEO-inspanningen en het aantrekken van specifieke doelgroepen.

Noindex: Een instructie die wordt gebruikt in de meta-robots-tag om zoekmachines te vertellen een pagina niet te indexeren. Dit kan worden gebruikt voor pagina’s met duplicaat inhoud, bedanktpagina’s of pagina’s die niet relevant zijn voor zoekresultaten.

Nofollow: Een attribuut dat wordt toegepast op een link om zoekmachines te vertellen de link niet te volgen en geen autoriteit door te geven aan de gelinkte pagina. Dit wordt vaak gebruikt voor betaalde links, gesponsorde content of gebruikersgegenereerde inhoud.

O

On-Page SEO: De optimalisatie van individuele webpagina’s om de zichtbaarheid en rangschikking in zoekmachines te verbeteren. Dit omvat het optimaliseren van meta-tags, inhoud, trefwoorden, interne links en andere elementen op de pagina zelf.

Organic Search: Verwijst naar niet-betaald verkeer dat afkomstig is van zoekmachines. Het optimaliseren van een website voor organisch zoekverkeer is een belangrijk onderdeel van SEO.

Off-Page SEO: Alle optimalisatie-inspanningen die buiten de website zelf plaatsvinden, met als doel de zichtbaarheid en autoriteit van een website te vergroten. Dit omvat link building, sociale media marketing en online reputatiemanagement.

Outreach: Een SEO-techniek waarbij contact wordt gelegd met andere website-eigenaren, bloggers of influencers om links, gastbijdragen of andere vormen van samenwerking te verkrijgen. Outreach is een belangrijk onderdeel van link building en het vergroten van de online zichtbaarheid.

Over-Optimalisatie: Het overmatig optimaliseren van een website of webpagina voor zoekmachines, vaak met het doel om de rankings te manipuleren. Over-optimalisatie kan leiden tot een negatieve impact op de ranking en zichtbaarheid van een website.

Optimization: Het proces van het aanpassen en verbeteren van verschillende elementen van een website om de zichtbaarheid en prestaties in zoekmachines te verbeteren. Dit omvat technische optimalisatie, inhoudsoptimalisatie, snelheidsoptimalisatie en meer.

P

Page Authority: Een score die aangeeft hoe waarschijnlijk een specifieke webpagina hoog zal ranken in zoekmachines. Page Authority wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder linkprofiel, inhoudskwaliteit en relevantie.

PageRank: Een algoritme dat oorspronkelijk door Google werd gebruikt om de waarde en relevantie van een webpagina te bepalen op basis van het aantal inkomende links van andere pagina’s. Hoewel PageRank niet meer openbaar wordt bijgewerkt, blijft het een belangrijk concept in SEO.

Pay-per-Click (PPC): Een advertentiemodel waarbij adverteerders betalen wanneer hun advertenties worden geklikt. PPC-advertenties worden vaak weergegeven boven de organische zoekresultaten en kunnen een effectieve aanvulling zijn op SEO-strategieën.

Penguin Algorithm: Een algoritme-update van Google dat gericht is op het bestrijden van websites met manipulatieve linkbuilding-technieken. De Penguin-update richt zich op het bestraffen van websites met onnatuurlijke links en kan leiden tot verlies van ranking en zichtbaarheid.

Positioning: Verwijst naar de positie van een webpagina in de zoekresultaten van zoekmachines. Een hogere positie in de zoekresultaten kan leiden tot meer organisch verkeer en betere zichtbaarheid.

Progressive Web App (PWA): Een type website dat de functionaliteit van een mobiele app combineert met de toegankelijkheid van een website. PWAs zijn ontworpen om snel en responsief te zijn, ongeacht het apparaat dat wordt gebruikt, en kunnen een positieve invloed hebben op de gebruikerservaring en SEO.

Q

uery: Een zoekterm of zin die gebruikers invoeren in zoekmachines om relevante informatie te vinden. Het begrijpen van de zoekopdrachten van gebruikers is essentieel bij het optimaliseren van een website voor SEO.

Quality Content: Hoogwaardige, relevante en waardevolle inhoud voor gebruikers. Kwaliteitscontent is een belangrijke factor voor zoekmachines bij het bepalen van de ranking van een website.

Quality Score: Een score die zoekmachines toekennen aan advertenties in betaalde zoekresultaten op basis van verschillende factoren, waaronder relevantie, klikfrequentie en de kwaliteit van de bestemmingspagina. Een hogere kwaliteitsscore kan resulteren in een betere advertentiepositie en lagere kosten per klik.

Query Deserves Freshness (QDF): Een algoritme van zoekmachines dat de voorkeur geeft aan recente en actuele inhoud voor bepaalde zoekopdrachten. Dit betekent dat het regelmatig bijwerken en toevoegen van nieuwe inhoud aan een website belangrijk kan zijn om te voldoen aan de QDF-factor.

R

Ranking: De positie waarop een webpagina wordt weergegeven in de zoekresultaten van zoekmachines.

Redirect: Een techniek waarbij een webpagina permanent of tijdelijk wordt doorgestuurd naar een andere URL.

Referral traffic: Het verkeer dat naar een website komt via verwijzingen van andere websites, zoals klikken op links op andere sites.

Responsive design: Het ontwerpen van een website op een manier die zich aanpast aan verschillende schermformaten en apparaten, zodat de inhoud goed leesbaar en bruikbaar blijft.

Rich snippets: Extra informatie die wordt weergegeven in de zoekresultaten, zoals beoordelingen, afbeeldingen, prijzen, etc., om de gebruiker meer relevante informatie te bieden.

Robots.txt: Een tekstbestand op een website dat zoekmachines instructies geeft over welke pagina’s of bestanden wel of niet geïndexeerd moeten worden.

ROI (Return on Investment): Een metriek die de winst of het rendement meet dat wordt behaald uit een investering, bijvoorbeeld de opbrengst van een SEO-campagne in verhouding tot de kosten ervan.

RSS (Really Simple Syndication): Een formaat voor het distribueren van regelmatig bijgewerkte inhoud, zoals nieuwsartikelen of blogposts, om gebruikers op de hoogte te houden van nieuwe publicaties.

S

SEO (Search Engine Optimization): Het proces van het optimaliseren van een website en het verbeteren van de organische (niet-betaalde) zoekresultaten in zoekmachines.

SERP (Search Engine Result Page): De pagina met zoekresultaten die wordt weergegeven nadat een zoekopdracht is uitgevoerd.

Sitemap: Een XML-bestand dat een lijst bevat van alle pagina’s op een website, waarmee zoekmachines de structuur en inhoud van de site beter kunnen begrijpen.

Site Speed: De snelheid waarmee een website laadt, een belangrijke factor voor zowel gebruikerservaring als zoekmachineoptimalisatie.

Social Bookmarking: Het proces van het markeren en delen van interessante webpagina’s op sociale bookmarking-sites, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn en gedeeld kunnen worden met anderen.

Social Media Optimization (SMO): Het optimaliseren van sociale mediaprofielen en -inhoud om de zichtbaarheid, betrokkenheid en deelbaarheid ervan te vergroten.

Spam: Ongeoorloofde technieken of praktijken die bedoeld zijn om zoekmachines te misleiden en hogere rankings te verkrijgen, maar in strijd zijn met de richtlijnen van zoekmachines.

Spider: Een geautomatiseerd programma dat websites scant en indexeert voor zoekmachines.

SSL (Secure Sockets Layer): Een beveiligingsprotocol dat zorgt voor een versleutelde verbinding tussen een webserver en een webbrowser, en wordt gebruikt om de privacy en integriteit van gegevens te waarborgen.

Subdomein: Een deel van een hoofddomein dat als een aparte entiteit wordt behandeld en een eigen set webpagina’s kan hebben.

T

Trefwoorddichtheid: Trefwoorddichtheid verwijst naar het aantal keren dat een specifiek trefwoord voorkomt in een stuk tekst, gedeeld door het totale aantal woorden. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen een redelijke trefwoorddichtheid en leesbaarheid om de SEO-prestaties van een webpagina te optimaliseren.

Trefwoordonderzoek: Trefwoordonderzoek is een proces waarbij wordt geanalyseerd op welke zoekwoorden gebruikers zoeken in zoekmachines. Het helpt bij het identificeren van relevante zoektermen die kunnen worden opgenomen in de inhoud van een website om de vindbaarheid en het verkeer te vergroten.

Title-tag: Een title-tag is een HTML-element dat de titel van een webpagina aangeeft. Het is een belangrijk element voor SEO, omdat zoekmachines het gebruiken om de inhoud van de pagina te begrijpen en weer te geven in zoekresultaten. Het wordt ook weergegeven in de tabbladen van webbrowsers.

Traffic: Traffic verwijst naar het aantal bezoekers dat een website ontvangt. Het kan organisch verkeer zijn, afkomstig van zoekmachines, of betaald verkeer via advertenties. Het vergroten van het verkeer naar een website is een belangrijk doel van SEO.

Trust flow: Trust flow is een metriek die wordt gebruikt in zoekmachineoptimalisatie om de betrouwbaarheid en autoriteit van een website te beoordelen. Het is gebaseerd op het concept van linkbuilding en analyseert de kwaliteit van de inkomende links naar een site. Hoe meer betrouwbare en gezaghebbende links een website heeft, hoe hoger de trust flow.

Technische SEO: Technische SEO verwijst naar het optimaliseren van de technische aspecten van een website om de zichtbaarheid in zoekmachines te verbeteren. Het omvat zaken als het optimaliseren van de laadsnelheid, het oplossen van crawl-fouten, het gebruik van gestructureerde gegevens en het optimaliseren van de website-architectuur.

Toegevoegde waarde: Toegevoegde waarde in SEO verwijst naar de unieke en waardevolle inhoud die een website biedt aan gebruikers. Het creëren van waardevolle content is belangrijk om bezoekers aan te trekken, te behouden en de autoriteit en geloofwaardigheid van een website te vergroten.

Tracking: Tracking is het proces van het volgen en verzamelen van gegevens over het gedrag en de activiteiten van gebruikers op een website. Het kan worden gedaan met behulp van tools zoals Google Analytics. Het bijhouden van gegevens is essentieel om inzicht te krijgen in het verkeer, de gebruikerservaring en het effect van SEO-inspanningen.

Tweezijdige links: Tweezijdige links, ook bekend als reciprocal links, zijn links die worden uitgewisseld tussen twee websites. Hoewel ze vroeger populair waren, hebben zoekmachines zoals Google nu meer de voorkeur voor natuurlijke en eenzijdige links. Overmatig gebruik van tweezijdige links kan als manipulatief worden beschouwd en kan de SEO-prestaties van een website negatief beïnvloeden

U

URL-structuur: De URL-structuur verwijst naar de manier waarop de webadressen van een website zijn gestructureerd. Het is belangrijk om een geoptimaliseerde URL-structuur te hebben die duidelijk, logisch en gemakkelijk te begrijpen is voor zowel zoekmachines als gebruikers.

Usability (gebruiksvriendelijkheid): Usability heeft betrekking op de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van een website. Een gebruiksvriendelijke website zorgt voor een positieve gebruikerservaring, waardoor bezoekers langer op de site blijven, meer pagina’s bezoeken en conversies genereren. Een goede usability kan ook bijdragen aan betere SEO-resultaten.

User-agent: Een user-agent is een softwaretoepassing of programma dat namens een gebruiker interactie heeft met andere software of systemen. In het kader van SEO verwijst user-agent meestal naar zoekmachinebots, zoals de Googlebot, die webpagina’s crawlen en indexeren.

User Experience (gebruikerservaring): User Experience, afgekort als UX, heeft betrekking op de ervaring die gebruikers hebben bij het interactie hebben met een website of een ander digitaal product. Een positieve gebruikerservaring is belangrijk voor SEO, omdat het kan bijdragen aan hogere bezoekersretentie, lagere bouncepercentages en meer gebruikersinteractie.

User-generated content (gebruikers gegenereerde inhoud): User-generated content verwijst naar de inhoud die wordt gecreëerd en gedeeld door gebruikers van een website. Dit kan onder andere reviews, opmerkingen, forumdiscussies en gebruikersbijdragen zijn. Het kan waardevol zijn voor SEO, omdat het kan zorgen voor meer unieke en relevante inhoud, evenals gebruikersbetrokkenheid.

Unique Selling Proposition (unieke verkooppropositie): Unique Selling Proposition, afgekort als USP, verwijst naar het unieke aspect of voordeel dat een product, dienst of merk onderscheidt van zijn concurrenten. Het hebben van een duidelijke USP kan helpen om de zichtbaarheid en positie van een website in zoekmachines te verbeteren.

Unnatural links (onnatuurlijke links): Unnatural links zijn links die kunstmatig zijn gemaakt of verkregen met als doel de zoekrangschikking van een website te manipuleren. Dit kan in strijd zijn met de richtlijnen van zoekmachines, zoals Google, en kan leiden tot straffen of verlies van organisch verkeer. Het is belangrijk om een natuurlijk linkprofiel op te bouwen en onnatuurlijke links te vermijden.

User Intent (gebruikersintentie): User intent verwijst naar de bedoeling of het doel van een gebruiker bij het uitvoeren van een zoekopdracht in een zoekmachine. Het begrijpen van gebruikersintentie is essentieel voor het maken van relevante en waardevolle inhoud die voldoet aan de behoeften van de gebruiker. Het richten op gebruikersintentie kan de SEO-prestaties van een website verbeteren.

V

Verkeer (Traffic): Verkeer verwijst naar het aantal bezoekers dat een website ontvangt. Het kan organisch verkeer zijn, afkomstig van zoekmachines, of betaald verkeer via advertenties. Het vergroten van het verkeer naar een website is een belangrijk doel van SEO.

Verkorte URL (Short URL): Een verkorte URL is een afgekorte versie van een lange URL die wordt gebruikt om een webpagina te identificeren. Verkorte URL’s worden vaak gebruikt in sociale media, sms-berichten en andere situaties waarin een korte URL wenselijk is. Het kan handig zijn om verkorte URL’s te optimaliseren voor SEO door relevante zoekwoorden op te nemen.

Verwijzende domeinen (Referring domains): Verwijzende domeinen zijn de unieke websites die links bevatten naar een bepaalde website. Ze spelen een belangrijke rol in SEO, omdat zoekmachines links van kwalitatief hoogwaardige en relevante verwijzende domeinen als een positief signaal beschouwen. Het verkrijgen van links vanuit verschillende verwijzende domeinen kan de autoriteit en zichtbaarheid van een website vergroten.

Voettekst (Footer): De voettekst is het gedeelte onderaan een webpagina dat vaak herhaalde informatie bevat, zoals links naar de privacyverklaring, algemene voorwaarden, sitemap en contactgegevens. Hoewel de voettekst minder zichtbaar is dan de kop van de pagina, kan het nog steeds een rol spelen in SEO door interne links en relevante trefwoorden op te nemen.

Voice Search (Stemgestuurd zoeken): Voice search is het gebruik van spraakopdrachten om zoekopdrachten uit te voeren in plaats van het typen van zoekwoorden. Met de groei van spraakgestuurde assistenten zoals Siri, Google Assistent en Amazon Alexa, wordt voice search steeds populairder. Het is belangrijk om rekening te houden met voice search bij het optimaliseren van SEO, omdat het zoekgedrag en de zoekopdrachten anders kunnen zijn dan bij traditioneel typen.

Vraag- en antwoordpagina’s (Q&A pages): Vraag- en antwoordpagina’s zijn webpagina’s die zijn ontworpen om specifieke vragen van gebruikers te beantwoorden. Ze bevatten vaak de vraag als kop en het bijbehorende antwoord. Het creëren van vraag- en antwoordpagina’s kan helpen bij het optimaliseren van SEO door in te spelen op de behoefte aan directe en relevante antwoorden op zoekvragen.

Video-SEO: Video-SEO verwijst naar het optimaliseren van video-inhoud om beter zichtbaar te zijn in zoekmachines, met name in videozoekresultaten. Het omvat het gebruik van relevante trefwoorden, het optimaliseren van videobeschrijvingen, tags en ondertitels, evenals het bevorderen van video’s via externe kanalen en linkbuilding.

Viral Content: Viral content is inhoud die zich snel en wijd verspreidt op internet, vaak via sociale media, en grote hoeveelheden aandacht en deelacties genereert. Hoewel het moeilijk

W

Webcrawlers: Webcrawlers, ook wel bekend als spiders of bots, zijn geautomatiseerde programma’s die webpagina’s doorzoeken en indexeren voor zoekmachines. Ze volgen links, analyseren inhoud en verzamelen gegevens om zoekresultaten te genereren. Webcrawlers spelen een cruciale rol in het indexeren van webpagina’s voor SEO.

Webdesign: Webdesign verwijst naar het proces van het creëren en vormgeven van de visuele lay-out, de structuur en de gebruikerservaring van een website. Een goed webdesign is essentieel voor SEO, omdat het een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke site creëert die zoekmachines en gebruikers aanspreekt.

Webhosting: Webhosting is de service waarbij een website wordt gehost en toegankelijk is op het internet. Een betrouwbare en snelle webhostingprovider is belangrijk voor SEO, omdat het de laadtijd van de website beïnvloedt, wat van invloed kan zijn op de gebruikerservaring en de zoekrangschikking.

Website-architectuur: Website-architectuur verwijst naar de structuur en organisatie van de pagina’s, inhoud en interne links op een website. Het hebben van een goed gestructureerde website met logische categorieën, een duidelijke hiërarchie en gemakkelijk te volgen interne links kan de gebruikerservaring verbeteren en zoekmachines helpen de inhoud van de site beter te begrijpen.

White Hat SEO: White Hat SEO verwijst naar legitieme en ethische SEO-technieken die in overeenstemming zijn met de richtlijnen van zoekmachines. Het omvat het maken van waardevolle inhoud, het gebruik van relevante trefwoorden, het opbouwen van natuurlijke links en het bieden van een goede gebruikerservaring. White Hat SEO heeft als doel de zichtbaarheid en positie van een website op een duurzame en langdurige manier te verbeteren.

WordPress: WordPress is een populair open-source contentmanagementsysteem (CMS) dat wordt gebruikt om websites te maken en te beheren. Het biedt veel flexibiliteit, aanpasbaarheid en SEO-vriendelijke functies, zoals plug-ins en thema’s. WordPress is geliefd bij veel website-eigenaren en SEO-professionals vanwege de gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheid om zoekmachinevriendelijke websites te creëren.

X

XML-sitemap: Een XML-sitemap is een bestand dat speciaal is gemaakt voor zoekmachines en een lijst bevat van alle pagina’s op een website die geïndexeerd moeten worden. Het biedt zoekmachines een gestructureerd overzicht van de inhoud en helpt hen de website beter te begrijpen en te indexeren. Het indienen van een XML-sitemap bij zoekmachines kan de zichtbaarheid en indexering van een website verbeteren.

Y

YouTube SEO: YouTube SEO verwijst naar de optimalisatie van video-inhoud op het YouTube-platform om betere zichtbaarheid, rangschikking en verkeer te genereren. Het omvat het gebruik van relevante trefwoorden in de titels, beschrijvingen en tags van video’s, het optimaliseren van miniaturen en ondertitels, het stimuleren van gebruikersinteractie en het promoten van video’s op andere kanalen. YouTube SEO is belangrijk voor het vergroten van de vindbaarheid en het succes van videocontent op YouTube.

Z

Zoekwoord: Een zoekwoord is een specifiek woord of een zinsdeel dat gebruikers invoeren in zoekmachines om relevante informatie te vinden. Zoekwoorden spelen een cruciale rol in SEO, omdat ze worden gebruikt om de inhoud van een website te optimaliseren en zoekmachines te helpen begrijpen waar de site over gaat. Het identificeren en effectief gebruik van relevante zoekwoorden kan bijdragen aan een betere zichtbaarheid en hogere rangschikking in zoekresultaten.

Zoekwoordanalyse: Zoekwoordanalyse is het proces van het onderzoeken en evalueren van zoekwoorden die relevant zijn voor een specifieke website, branche of doelgroep. Het omvat het identificeren van populaire en relevante zoekwoorden, het analyseren van zoekvolumes en concurrentie, en het selecteren van de meest geschikte zoekwoorden om in de inhoud te gebruiken. Zoekwoordanalyse is een essentiële stap in het optimalisatieproces van SEO.

Zoekmachine: Een zoekmachine is een online tool of service waarmee gebruikers kunnen zoeken naar informatie op het internet. Bekende zoekmachines zijn onder andere Google, Bing en Yahoo. Voor SEO is het belangrijk om de werking en de algoritmen van zoekmachines te begrijpen om de zichtbaarheid en rangschikking van een website te verbeteren.

Zoekmachineoptimalisatie (SEO): Zoekmachineoptimalisatie, afgekort als SEO, is het proces van het optimaliseren van een website om beter zichtbaar en vindbaar te zijn in de organische (niet-betaalde) zoekresultaten van zoekmachines. Het omvat het verbeteren van de websitestructuur, het creëren van waardevolle inhoud, het optimaliseren van trefwoorden, het verkrijgen van kwalitatieve backlinks en het verbeteren van de gebruikerservaring. SEO is bedoeld om meer organisch verkeer naar een website te genereren en de online zichtbaarheid en autoriteit te vergroten.

Zoekresultaten: Zoekresultaten verwijzen naar de lijst van webpagina’s die worden weergegeven door een zoekmachine als reactie op een zoekopdracht van een gebruiker. Ze kunnen bestaan uit organische zoekresultaten (niet-betaalde resultaten) en betaalde advertenties. SEO heeft tot doel om een website hoger te laten verschijnen in de organische zoekresultaten om meer klikken en verkeer te genereren.

Zoekwoordenonderzoek: Zoekwoordenonderzoek is het proces van het analyseren en identificeren van relevante zoekwoorden en zoektermen die gebruikers invoeren in zoekmachines. Het helpt bij het begrijpen van de behoeften en intenties van gebruikers en stelt website-eigenaren in staat om inhoud te optimaliseren en te creëren die aansluit bij die zoekwoorden. Zoekwoordenonderzoek is een essentiële stap in SEO om gerichte verkeer naar een website te genereren.

Zichtbaarheid: Zichtbaarheid verwijst naar de mate waarin een website of webpagina verschijnt in de zoekresultaten van zoekmachines. Een goede zichtbaarheid betekent dat een website hoog scoort in de zoek

Scroll naar boven