E-E-A-T

Van E-A-T naar E-E-A-T, wat wil Google daarmee?

E-E-A-T heeft Google’s E-A-T vervangen. E-A-T is de afkorting voor Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness, oftewel, expertise/deskundigheid, gezag/autoriteit en betrouwbaarheid. De extra E staat voor Experience. Dit zijn kernwaarden waar Google naar kijkt om websites te indexeren.

Wat betekent E-E-A-T binnen SEO?

Laten we eens kijken waar elke letter afzonderlijk voor staat.

Expertise

Wat verstaat Google onder expertise? Deze E gaat hoofdzakelijk over echtheid. Blijkt uit de informatie dat de schrijver veel over het onderwerp weet? Past de content bij de rest van de content? Met andere woorden: blijkt uit meerdere pagina’s dat het gaat om een bron die goed thuis is over het onderwerp? Staan er op de website échte en betrouwbare referenties? Is de content geschreven door iemand die zijn best heeft gedaan er een goed stuk van te maken of gaat het om duplicatie?

Duplicatie heeft voor contentmakers niet altijd dezelfde lading. Denk aan het overnemen van een productomschrijving van een fabrikant of het doorplaatsen van een persbericht. Dit is niet slim om te doen, maar voelt soms niet helemaal hetzelfde als doelbewust unieke content van anderen kopieerden. Google ziet ‘overnemen’ wel als duplicatie en dubbele content.

Authoritativeness – autoriteit

Wat bedoeld Google met autoriteit? Deze indicatie geeft aan dat de website een goede bron van informatie biedt. De content bewijst dat er veel kennis in huis is. Ook dat de gedeelde kennis betrouwbaar is. Hierbij wordt ook gekeken hoe anderen jou als expert beoordelen. Aanbevelingen vanuit andere website (links) spelen hierbij een belangrijke rol.

Trustworthiness – betrouwbaarheid

Trustworthiness staat binnen Google voor de betrouwbaarheid van een website. Een veilige verbinding en veilige betaalmogelijkheden bijvoorbeeld. Onder betrouwbaarheid valt ook het checken van feiten en werken met bronvermelding, wanneer je content van anderen aanhaalt. Ook het vermelden van contactgegevens is voor Google een teken van betrouwbaarheid.

Experience -ervaring

Experience of ervaring staat binnen Google niet, zoals je misschien zou verwachten, voor de leeftijd van website. De leeftijd van een website wordt wel meegenomen in de meer dan 200 Google indexfactoren. Met de experience van E-E-A-T wordt iets anders bedoeld. Het betekent dat Google kijkt naar de herkomst van een website en wie de inhoud heeft gemaakt. Waarom dit een belangrijke indicator voor Google is, leg ik hieronder uit. Laten we eerst een kijken naar wat Google precies zegt over deze nieuwe E.

Aanwijzingen in QRG

“Start by finding out who is responsible for the website and who created the content on the page… Then look for information about the website and/or content creators on the website itself.”

“You must also look for reputation information about the website and/or content creators. What do outside, independent sources say about them? When there is disagreement between what the website or content creators say about themselves and what reputable independent sources say, trust the independent sources.”

Oftewel: Google kijkt naar wie verantwoordelijk is voor de website en de content. Google zegt: “Als wat op de website staat op gebied van kwaliteit en reputatie niet overeenkomt met wat de contentmakers zelf schrijven, vertrouw dan de onafhankelijke partij.”

Daarnaast staat in het hoofdstuk over E-E-A-T:

“Consider the extent to which the content creator has the necessary first-hand or life experience for the topic. Many types of pages are trustworthy and achieve their purpose well when created by people with a wealth of personal experience. For example, which would you trust: a product review from someone who has personally used the product or a ‘review’ by someone who has not?”

Hier wordt aangegeven dat gekeken wordt naar de betrouwbaarheid en de ervaring van de bron die de content gemaakt heeft. Een bron hoeft geen mens te zijn. Het kan ook een robot zijn. En daarin zit een belangrijke boodschap. Google schrijft hierover: “Wat zou jezelf vertrouwen: een productreview van iemand die het product persoonlijk heeft gebruikt of een ‘review’ van iemand die dat niet heeft gedaan?”

de E van Experience

De E van Experience haakt aan op betrouwbaarheid. Google beoordeelt de content door te kijken naar de mate waarin de maker de ervaring met een product of onderwerp zelf heeft opgedaan. Komt de inhoud van ‘home’ en ‘over ons’ overeen met de inhoud van andere pagina’s? Wat zeggen de reacties en beoordelingen? Toont de content aan dat het merk, de dienst of het product écht doet waar het voor staat?

Scroll naar boven